AVT 520 - Terminal znakowy do pracy w systemach Linux, UNIX i QNX. (oferta firmy DigiLab) 520, avt, digilab, komputery, oferta, terminale, znakowe
DIGILAB - WYSPECJALIZOWANE SYSTEMY KOMPUTEROWE, SERWERY, TERMINALE, TESTERY I ANALIZATORY SIECI LAN
DIGILAB - WYSPECJALIZOWANE SYSTEMY KOMPUTEROWE, SERWERY, TERMINALE, TESTERY I ANALIZATORY SIECI LAN O FIRMIEPRODUKTYOFERTA OEMUSŁUGIZAMÓWIENIEREALIZACJEKONTAKT
AVT 520 - Terminal znakowy z portem szeregowym do pracy w systemach Linux, UNIX i QNX. (oferta firmy DigiLab)
Strona główna
Opis produktu
Dane techniczne

AVT 520

Terminal znakowy z portem szeregowym do pracy w systemach Linux, UNIX i QNX.


 

Bardzo wysoka rzeczywista szybkość działania terminala
Terminal obsługuje łącze szeregowe z szybkością od 150 do 115200 baud. Przy "czystym" tekście, bez sekwencji sterujących, może pracować bez synchronizacji - nawet z szybkością 57600 baud, czym zdecydowanie wyprzedza inne terminale.

Różnorodność klawiatur
Terminal pracuje z klawiaturami typu PC (EPC, PC-AT) o różnych mapach klawiszy. w trybie "setup" użytkownik może obejrzeć aktualnie wybrany rozkład klawiszy np. narodowych wpisanych w "mapę" rzeczywiście używanego modułu klawiatury. Stanowi to dużą pomoc przy pracy w języku narodowym ze znakami nieopisanymi na klawiszach. Terminal udostępnia niespotykane w innych modelach możliwości redefiniowania klawiszy (każdy klawisz może występować w 12 kombinacjach z modyfikatorami i może jednocześnie być klawiszem znakowym - w jednej kombinacji a funkcyjnym - w innej). Jednocześnie można przechować własne definicje 45 dowolnych klawiszy. "SETUP-menu" zawiera edytor pozwalający na ręczne definiowanie, zaś w trybach VT,SCO i WYSE istnieją stosowne sekwencje do programowania zdalnego.

Różnorodność dostępnych generatorów znaków
Terminal dysponuje bardzo bogatym zestawem wbudowanych generatorów znaków, umożliwiających pracę w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, czeskim, słowackim, węgierskim, rosyjskim, ukraińskim - łącznie 47 generatorów (w trybie zgodnym z DEC: 13 8-bitowych i 6 NRC, w trybie zgodnym z SCO: 25 8-bitowych). Znaki w aktualnie aktywnym układzie generatora można obejrzeć w dowolnym momencie wchodząc do "SETUP-menu".
Istnieje możliwość wyboru kroju znaków - jednopikslowego (domyślny przy emulacji WYSE) lub dwupikslowego (domyślny dla pozostałych trybów).
Wszelkie komunikaty i ostrzeżenia (np. o niegotowości drukarki) mogą być wyświetlane w jednym z wybranych języków: polskim albo angielskim.

Zabezpieczenie hasłem wyjścia z trybu SCREEN-SAVER
W terminalu wygaszacz ekranu może być zabezpieczony hasłem. Ponadto istnieje możliwość wygaszenia (ukrycia) ekranu w dowolnym momencie - ręcznie lub zdalnie przez wywołanie funkcji wewnętrznej. Funkcja ta uniemożliwia pracę osoby trzeciej na konto użytkownika podczas jego chwilowej nieobecności.

Terminal udostępnia możliwość ochrony dostępu do "SETUP-menu" za pomocą hasła ustawionego w SETUP. Ochrona taka eliminuje błędy pracy terminala po nieumyślnym wejściu operatora w SETUP i zmianie nastaw.

Terminal można skonfigurować dwoma sposobami:
a) Ręcznie - za pośrednictwem rozwijanego na ekranie menu, które ma formę drzewa. Ekran trybu SETUP pozwala sprawdzić bieżący stan nastaw terminala. w dowolnym momencie można nastawy te modyfikować i zapamiętywać w pamięci nieulotnej. Praca z "SETUP-menu" ma charakter interaktywny, przy czym terminal rozpoznaje wprowadzane nastawy i w zależności od nich odpowiednio modyfikuje inne - niezbędne do prawidłowej pracy. Przede wszystkim jest jednak istotne to, że "ostatnie słowo" może należeć do operatora: terminal ostrzega przed nastawami "niekonwencjonalnymi" ale w ostateczności je dopuszcza. Koncepcja ta wychodzi naprzeciw problemom typowym dla krajów Europy środkowo-wschodniej, gdzie wiele aplikacji (a nawet konfiguracji środowisk systemowych) opiera się o trudne do przewidzenia lokalne normy.
b) Zdalnie - za pomocą skryptu wysłanego kanałem komunikacyjnym. Sekwencja programująca może być nadana nie tylko przez komputer, ale także przez inny terminal. Budowa sekwencji sterujących umożliwia "zapytanie" terminala o jego nastawy i natychmiastowe użycie odesłanego raportu jako sekwencji programującej. Funkcja ta pozwala na  "klonowanie" nastaw w grupie terminali, co wydatnie upraszcza konfigurowanie systemu i eliminuje przypadkowe pomyłki czy przeoczenia, zwłaszcza przy nietypowych konfiguracjach wymagających specyficznego ustawienia nawet kilkudziesięciu parametrów.
Wszystkie nastawy dostępne przez "SETUP-menu" mogą być również modyfikowane selektywnie za pomocą specjalnych sekwencji sterujących. Istnieje duża grupa tzw. funkcji wewnętrznych (w tym niektóre unikatowe dla AVT), dostępnych w trybie VT, SCO i WYSE za pomocą specjalnej sekwencji rozkazowej.

Do pobrania:

[PDF] Prospekt informacyjny o produkcie
[PDF] Instrukcja obsługi

 

Terminal AVT 520

Dane techniczne:

Podstawowe informacje: - Bardzo wysoka rzeczywista szybkość działania terminala (łącze szeregowe z szybkością od 150 do 115200 baud)
- Możliwość zabezpieczenia hasłem wejścia w SETUP
- Możliwość zabezpieczenia hasłem wyjścia z trybu SCREEN-SAVER
- Możliwość definiowania własnej klawiatury narodowej.
- Możliwość ładowania wszystkich nastaw SETUP z linii transmisyjnej - klonowanie nastaw w partii terminali
Emulacja:VT100. VT220, VT320, VT510, SCO CONSOLE, ICL DRS_M5, WYSE50, WYSE60, WYSE120, WYSE150, WYSE160, Text, PCTERM, PC SHADOW, QNX

Linkuj: