Profil Firmy

Polska Spółka Inżynierska DigiLab

Jesteśmy firmą zajmującą się opracowaniami o charakterze B‑R oraz ich wdrożeniami. Szczycimy się kiludziesięcioletnią tradycją i pokaźnym dorobkiem badawczo-rozwojowym.

DigiLab istnieje i działa na polskim rynku od 1986 roku. W swojej długiej historii początkowo był firmą inżynierską o profilu produkcyjno‑usługowym, specjalizującą się w produkcji i wdrażaniu wyspecjalizowanych systemów komputerowych, czego przykładem jest znana i powszechnie stosowana w administracji państwowej seria konstrukcyjna terminali AVT (model "AVT 100" oraz wersje kolejne aż do "AVT 520"), jak też ethernetowy terminal "NC 320". Następnie przekształciliśmy się w kapitałowy inkubator firm hi‑tech, czego przykładem jest obecnie firma MEDIMA - znany producent pomp infuzyjnych dla służby zdrowia.

W swoich projektach staramy się wykorzystywać własne opracowania dotyczące techniki komputerowej, a tam gdzie to jest konieczne ze względów technologicznych bądź kosztowych, stosujemy najlepsze podzespoły oferowane przez renomowanych producentów światowych.

Dzięki wieloletnim tradycjom i doświadczeniu w opracowywaniu własnych konstrukcji, DigiLab podejmuje się wykonywania nietypowych zamówień o charakterze OEM.


DigiLab Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska
NIP 521-008-34-20 , KRS : 0000112657

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy .
Kapitał zakładowy : 50 000 zł , Kapitał wpłacony : 50 000 zł

Główna strona internetowa firmy: www.digilab.com.pl


Szczegółowe dane kontaktowe umieszczone są w dziale >> Kontakt.