Nasze konstrukcje:TERMINAL NC320

NC320 jest wielofunkcyjnym sieciowym terminalem graficzno-znakowym przeznaczonym do pracy w systemach sieciowych opartych na standardzie Ethernet. Zapewnia komfortowy dostęp do aplikacji i danych rezydujących na oddalonych serwerach MS Windows oraz UNIX i Linux. Jest wyjątkowo niezawodny gdyż nie zawiera częœci ruchomych.
Opis i dane techniczne

Terminal NC320 umożliwia rozległe wykorzystanie graficznych i multimedialnych walorów systemu Windows dzięki wbudowanemu oprogramowaniu klienckiemu ICA oraz RDP. Zintegrowany moduł terminala alfanumerycznego przewidziany jest do pracy zdalnej z wielojęzycznymi aplikacjami znakowymi napisanymi dla terminali: VT220/320, VT100, VT52 oraz SCO-Console, a także - dla analogicznych konsol wyposażonych w kolorowe monitory. Terminal NC320 okaże się niezastąpiony tam, gdzie obok pracy w nowoczesnym œrodowisku graficznym potrzebne jest utrzymanie dostępu do klasycznych, tekstowych aplikacji terminalowych, obsługujących np. starsze bazy danych.

Więcej

TERMINAL AVT520

AVT520 jest terminalem znakowym przeznaczonym do pracy w systemach opartych na łączach RS323 lub RS422. Zapewnia komfortowy dostęp do aplikacji rezydujących na oddalonych serwerach UNIX, Linux, QNXS. Jest wyjątkowo niezawodny gdyż nie zawiera częœci ruchomych. Współpracuje z monitorami typu CRT oraz LCD (standard VGA).
Opis i dane techniczne

Przewidziany jest do pracy z wielojęzycznymi aplikacjami znakowymi napisanymi dla monochromatycznych terminali WYSE 60 ... 120, VT52 oraz terminali VT220/320, VT100, VT52 i SCO-Console wyposażonych w monitory kolorowe lub monochromatyczne. Terminal AVT520 okaże się niezastąpiony tam, gdzie potrzebne jest utrzymanie dostępu do klasycznych, tekstowych aplikacji terminalowych, obsługujących np. starsze bazy danych, a także w roli konsoli administracyjnej serwera. Ponadto terminal AVT520 udostępnia bogate funkcje diagnostyczne, cenne przy tworzeniu i debugowaniu aplikacji.

Więcej